El calendari acadèmic del curs 2017/18 comença l’11 de setembre de 2017 i finalitzarà el 22 de juny de 2018.

Els períodes de vacacions d’aquest curs escolar seran els següents:

  1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
  2. Vacacions de Pasqua: des del 29 de març al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:

–       9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana

–       12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya

–       1 de novembre, Festa de Tots Sants 6 de desembre.

–       Dia de la Constitució 6 de desembre.

–        13 de desembre, Dia de la Fira.

–        8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.

–        15-19 de març, Falles.

–        1 de maig, Festa del Treball.