Report
Concert del soci 2020 "De la Manxa a Oriola"
Concert del soci 2020 “De la Manxa a Oriola”
Concert del soci 2020 “De la Manxa a Oriola”

DIUMENGE, 23 DE FEBRER DE 2020

19:00h AUDITORI MUNICIPAL REX

AMB:

BEATRIZ FERNÁNDEZ AUCEJO, directora

HÉCTOR FRANCÉS EGUÍLAZ, piano

EDUARDO BENETÓ BOLINCHES. narrador