Folder
Oferta educativa
Oferta educativa

Etapa inicial

  • CREIXENT AMB MÚSICA: 1 hora setmanal d’estimulació per a xiquets menors de 5 anys.
  • DESCOBRIM LA MÚSICA I i II: 120 minuts setmanals d’estimulació auditiva i sensibilització musical per a xiquets de 5, 6 i 7 anys. 
  • EXPRESSIÓ MUSICAL: Els xiquets de 7 anys reben dues hores d’Expressió i tenen mitja hora d’instrument.

Enseyaments elementals

  • 1º Ensenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts d’instrument.
  • 2º Ensenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts d’instrument.
  • 3º Ensenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts d’instrument.
  • 4º Ensenyaments elementals: 2 hores de Llenguatge Musical i 45 minuts d’instrument.

Grau professional

  • Ensenyament Professional: 1 hora de Llenguatge Musical i 45 minuts d’instrument per als alumnes que volen tindre una formació musical complementària als Ensenyaments Elementals.

Formació musical per a totes les edats

  • Classes per a adults: 120 minuts de llenguatge musical i 45 minuts d’instruments per a les persones que al llarg de la seua vida volen tindre una formació musical.