Report
L'Escola de Música La Lira convoca la Quinta edició del Concurs d'Intepretació "Faustino Candel"
L’Escola de Música La Lira convoca la Quinta edició del Concurs d’Intepretació “Faustino Candel”
L’Escola de Música La Lira convoca la Quinta edició del Concurs d’Intepretació “Faustino Candel”

BASES

  1. PARTICIPANTS I OBJECTIUS DEL CONCURS

Aquest concurs va nàixer a 2017 amb la intenció d´estimular l´estudi i millorar la preparació de l´alumnat de l’Escola de Música La Lira. Els objectius d’aquest concurs son: 

– Oferir a tot l’alumnat de l’Escola de Música un nou enfocament del treball interpretatiu basat en l’experiència artística professional del professorat.

– Practicar i analitzar els principals paràmetres tècnics de l’execució instrumental.

– Aportar noves tècniques d’estudi a l’alumnat, enfocades per al fiançament artístic i professional.

– Assimilar una concepció integral de la partitura basada en la interpretació amb piano per a l’alumnat finalista.

– Propiciar l’estudi analític, concentrant-se en els paràmetres intervinents en la interpretació com a mitjà d’aconseguir major autonomia.

– Assimilar diferents idees interpretatives a través del repertori propi i de la resta de l’alumnat.

– Aprofundir en la concepció estètica del repertori com mig indispensable per a una interpretació coherent.

– Fomentar un ambient de treball respectuós i constructiu i la companyonia entre els participants.

2. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

A.PRIMERA FASE ON-LINE

Tot l’alumnat de l’Escola de Música participarà al concurs, a la categoria corresponent al seu curs de Llenguatge Musical. 

Hi haurà 6 categories diferents: Expressió Musical, Primer de Llenguatge Elemental/Primer d’Adults, Segon de Llenguatge Musical/Segon nivell d’Adults, Tercer de Llenguatge Musical, Quart de Llenguatge Musical i Categoria Ensenyament Professional. o d’Ensenyament Professional. 

L’alumnat,sota la supervisió del seu professorat, triarà una obra musical o moviment, d’una duració inferior a 5 minuts. 

L’alumnat de percussió haurà d’interpretar obligatòriament una obra amb un instrument

Abans del dijous 24 de març de 2022 a les 23:59 hores, el professorat enviarà una gravació d’aquesta interpretació en format MP4, FLV, MOV o AVI. Els vídeos s’enviaran a les direccions de correu electrònic creades específiques per a cadascuna de les categories.

No podrà participar cap vídeo que arribe després del termini indicat.

Aquests vídeos seran publicats al Canal de Youtube de l’Escola de Música La Lira el dia 25 de març de 2022. 

Un tribunal format pel claustre del professorat triarà tres finalistes per a cada categoria, valorant els criteris de ritme, afinació, interpretació, musicalitat i dificultat de la obra. El llistat de l’alumnat finalista es farà públic el dilluns 27 de març de 2022.

PREMIS

A la finalització de les diferents interpretacions realitzades per l’alumnat finalista a la final que es celebrarà el dimecres 13 d’abril, s’entregaran els següents premis:

– Premi al vídeo que tinga més visualitzacions fins a les 23:59 hores del dimarts 12 d’abril de 2022.

– Premi al vídeo que tinga més “M’Agrada” fins a les 23:59 hores del dimarts 12 d’abril de 2022.

  • Primer, Segon i Tercer Premi per a les interpretacions realitzades durant la Final de la Quinta Edició del Concurs d’Intepretació Faustino Candel. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis. 

La decisió del Jurat serà dels diferents jurats seran inapel·lables. 

La participació en el concurs representa l’acceptació de les bases del concurs.