Report
Música del Poble
Música del Poble
Música del Poble

HOMENATGE MUSICAL A LES ASSOCIACIONS DE CASTELLÓ

BANDA SIMFÒNICA

BANDA JOVE

SENIOR BAND

Raúl Seguí Penadés, director.

PLAÇA DE L’OM

20:30H

DIVENDRES 26 DE JULIOL